Opiera się na kompleksowym, całościowym podejściu do pacjenta, jego stylu życia, stosowanej diety, dotychczasowych metod leczenia, a także analizie innych, towarzyszących dolegliwości.Wstępna konsultacja to ogólny wywiad dotyczący wszystkich układów wewnętrznych oraz badanie manualne.  Obejmuje ono sprawdzenie ruchomości ciała oraz stanu tkanek.

Następnie wykonuję badanie przez powłoki brzuszne. Finałem tych działań jest ścisłe dopasowanie przebiegu terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta na podstawie hipotezy fizjoterapeutycznej. Terapia właściwa składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje terapię tkanek miękkich, mobilizację kręgosłupa i stawów obwodowych. W trakcie drugiego etapu ciało poddawane jest obciążeniom i odpowiednim ułożeniom. W końcowej fazie fizjoterapeuta planuje zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu. Podczas drugiego etapu udział prowadzącego zmniejsza się na rzecz większego zaangażowania i pracy własnej pacjenta.

Cały proces ma na celu mobilizację organizmu do samoleczenia oraz zmianę podejścia do procesu leczenia dolegliwości bólowych. Zależy mi, aby pacjenci zrozumieli, że za odczuwanie bólu bardzo często odpowiada wiele czynników nakładających się na siebie i oddziałujących niejednokrotnie przez bardzo długi okres. Zasadniczy jest również prowadzony tryb życia, poziom stresu oraz szereg innych bodźców wewnętrznych i zewnętrznych. 

Wszystkie powyższe aspekty mają doprowadzić do wyleczenia i usunięcia przyczyny odczuwania bólu.
 

mgr inż. Marcin Łuszczyński  
fizjoterapeuta, 
inicjator wprowadzenia Integracji Strukturalnej w Polmedic