Pod koniec grudnia władze Chin poinformowały o pierwszych przypadkach zapaleń płuc spowodowanych nowym rodzajem koronawirusa 2019-nCoV, nazywanym również chorobą z Wuhan. Według danych na dzień 31 stycznia 2020 r. potwierdzono 9834 zakażeń wirusem 2019-nCoV na świecie, z czego zdecydowaną większość w Chinach (9723). Dotychczas nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia wirusem 2019-nCoV w Polsce, jednak dalsze szerzenie choroby jest prawdopodobne. 

Jak rozpoznać koronawirusa z Chin?
Obecnie potwierdzono, że zakażenie szerzy się:

  • drogą kropelkową – poprzez wdychanie wydzieliny dróg oddechowych osób zakażonych, wydalających ją podczas kaszlu lub kichania,
  • poprzez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi skażoną wydzieliną z dróg oddechowych.

Czas inkubacji wynosi około 5–6 dni, natomiast w niektórych przypadkach może być dłuższy i trwać do 14 dni. Do najczęstszych objawów zakażenia wirusem 2019-nCoV należą: gorączka powyżej 38*C, kaszel, duszność. Według informacji WHO u większości pacjentów przebieg choroby jest umiarkowany. Około 18% rozwija postać ciężką.

Jak zapobiegać zarażeniu?
Na nowy typ wirusa nie istnieje jeszcze szczepionka. Nie mamy również do dyspozycji swoistego leczenia przeciwwirusowego. Z uwagi na powyższe jedyną obecnie dostępną metodą profilaktyki jest izolowanie chorych oraz ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach profilaktyki chorób należy:

  • Często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
  • Podczas kaszlu zakrywać usta i nos chusteczką albo ręką. Po użyciu chusteczki bezzwłocznie ją wyrzucić, a ręce dokładnie umyć.
  • Unikać kontaktu z osobami z gorączką i kaszlem.
  • W przypadku wystąpienia objawów ostrej gorączki, kaszlu i duszności skontaktować się z lekarzem. Podczas wizyty nie zapomnieć poinformować go o odbytych w ostatnim czasie podróżach.

Przy wystąpieniach objawów chorobowych istotna jest wizyta w Chinach lub kontakt z osobą, która była w ostatnim czasie w Chinach. Dlatego Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia odradzają podróżowanie do Chin, Azji Wschodniej i krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Ważne, aby wszyscy podróżni z obszarów wysokiego ryzyka lub osoby mające z nimi kontakt, codziennie obserwowali swój stan zdrowia przez 14 dni. W przypadku pojawienia się objawów takich jak: gorączka powyżej 38*C, kaszel, duszność, podróżny powinien bezzwłocznie zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego jego miejsca zamieszkania. Ponadto wszyscy podróżujący samolotem z obszarów wysokiego ryzyka wystąpienia wirusa dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera, w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu. W samolocie ma miejsce pierwsza weryfikacja. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową ochroną zdrowia.Towary importowane z Chin Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Aktualną sytuacje epidemiologiczną można śledzić na stronach.